бутлах үйлдвэр дэх дүүргэгч нь орос нүүрс гэсэн үг