бутлуурын үйлдвэртэй холбоотой байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл