боловсруулах шугамд зориулсан доломит үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж