шахалтын бат бэхийг ямар аргаар бутлах хүчийг тодорхойлох