хувийн өмч ба уул уурхайн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид