босоо голын зууханд суурилсан цементийн үйлдвэрийн тооцоолсон өртөг