өргөн үр ашигтай хэвтээ шилдэг борлуулалттай бөмбөлөгт тээрэм